Legal2019-06-03T16:03:15+02:00

Legal

Op deze website presenteren de zelfstandige advocatenkantoren van Victoria Sibbing en Stan Baggen hun gezamenlijke dienstverlening. Sibbing Baggen is geen samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 5.3 van de Nederlandse Verordening op de Advocatuur en is evenmin een gezamenlijk kantoor als bedoeld in artikel 28 van het Spaanse Estatuto General de la Abogacía Española.

Victoria Sibbing handelt onder de Spaanse vennootschap Sibbing Legal, S.L.P.U. ingeschreven bij het handelsregister van Barcelona in band 45243, blad 158, vel B 481544. en voorzien van fiscaal nummer ESB66687617. Het statutair adres van Sibbing Legal is gelijk aan het kantooradres: Via Laietana 71 pral. 2ª, 08003 Barcelona. Victoria Sibbing staat als advocaat ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Barcelona onder nummer 34991. Sibbing Legal, S.L.P.U. staat als professionele vennootschap eveneens ingeschreven bij die Orde onder nummer 1.132.

Stan Baggen is partner bij de Nederlandse maatschap ngnb advocaten, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 34344354. Zijn praktijk als Spaans advocaat voert hij niet vanuit deze maatschap maar als eenmanskantoor Stan Baggen, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 74733052. Ngnb advocaten en de eenmanszaak Stan Baggen zijn gevestigd aan de De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam. Stan Baggen staat als advocaat ingeschreven bij de Orde van advocaten van Barcelona onder nummer 42533. Stan Baggen staat daarnaast als advocaat ingeschreven bij de Orde van Advocaten van Amsterdam onder nummer A16191.

Bij opdrachtverstrekking wordt steeds duidelijk en in goed overleg met de cliënt afgesproken wie als opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verstrekte opdracht: Sibbing Legal, S.L.P.U.; de maatschap ngnb advocaten of eenmanskantoor Stan Baggen. Stan Baggen en Victoria Sibbing hebben een regeling getroffen om elkaar zo nodig te kunnen vervangen bij afwezigheid.

Victoria Sibbing is bij haar dienstverlening gebonden aan de Spaanse en Catalaanse gedragsregels voor advocaten. U treft deze hier en hier. Stan Baggen is daarnaast gebonden aan de Nederlandse gedragsregels voor advocaten. U treft deze hier. In voorkomende gevallen kunnen de Europese gedragsregels voor advocaten van toepassing zijn. Deze treft u hier.

De algemene voorwaarden van eenmanskantoor Stan Baggen vindt u hier.

De klachtenregeling van eenmanskantoor Stan Baggen vindt u hier.

Meer informatie over ngnb advocaten, waaronder haar algemene voorwaarden, treft u op de website van ngnb advocaten: www.ngnb.nl.